شش ماهه

۲۰۰,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۶۱۴۴ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۲۲۸۸ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۸۰,۰۰۰تومان
 • ۴ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۵۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۲۱۶,۰۰۰تومان
 • ۱ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۲۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۱۱۴,۰۰۰تومان
 • ۱ مگابیت بر ثانیه
 • ۶۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۶۰,۰۰۰تومان
 • ۱ مگابیت بر ثانیه
 • ۳۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۲۰,۰۰۰تومان
 • ۱ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۲۷۰,۰۰۰تومان
 • ۲ مگابیت بر ثانیه
 • ۳۶۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۷۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۱۴۲,۰۰۰تومان
 • ۲ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۳۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۷۵,۰۰۰تومان
 • ۲ مگابیت بر ثانیه
 • ۹۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۲۵,۰۰۰تومان
 • ۲ مگابیت بر ثانیه
 • ۳۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۳۷۸,۰۰۰تومان
 • ۳ مگابیت بر ثانیه
 • ۵۴۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۰۸۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۱۹۹,۵۰۰تومان
 • ۳ مگابیت بر ثانیه
 • ۲۷۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۵۴۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۱۰۵,۰۰۰تومان
 • ۳ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۳۵۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۷۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۳۵,۰۰۰تومان
 • ۳ مگابیت بر ثانیه
 • ۴۵۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۹۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۴۳۲,۰۰۰تومان
 • ۴ مگابیت بر ثانیه
 • ۷۲۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۴۴۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۲۲۸,۰۰۰تومان
 • ۴ مگابیت بر ثانیه
 • ۳۶۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۷۲۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۱۲۰,۰۰۰تومان
 • ۴ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۸۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۳۶۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۴۰,۰۰۰تومان
 • ۴ مگابیت بر ثانیه
 • ۶۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۲۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۵۴۰,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۲۲۸۸ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۴۵۷۶ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۲۸۵,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۶۱۴۴ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۲۲۸۸ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۱۵۰,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۳۰۷۲ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۶۱۴۴ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۵۰,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۰۲۴ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۰۴۸ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۸۶۴,۰۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۲۴۵۷۶ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۹۱۵۲ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۴۵۶,۰۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۲۲۸۸ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۴۵۷۶ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۲۴۰,۰۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۶۱۴۴ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۲۲۸۸ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۸۰,۰۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۲۰۴۸ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۰۹۶ گیگابایت ترافیک داخلی
آستانه مصرف منصفانه: (Fair Usage Policy)

به حداکثر حجم مصرفی تعیین شده داخلی برای هریک از سرعت ها گفته می شود که به نام مقدار ترافیک FUP نیز نام برده می شود.

ضریب FUP (نسبت ترافیک بین المللی به داخلی)

در جهت تکریم مشترکین و افزایش سطح رضایتمندی، شرکت دیده بان نت در نظر گرفته تا نیمی از سطح ترافیک FUP اختصاص یافته به هر سرعت را به حجم ترافیک بین المللی اختصاص دهد.

رسیدن به وضعیت  FUP:

پس از اتمام حجم تبادل FUP تخصیص یافته سرعت سرویس به ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه کاهش می‎یابد.

خروج از وضعیت  FUP:

مشترکین پس از رسیدن به وضعیت FUP یعنی ( اتمام ترافیک و کاهش سرعت تا ۱۲۸ کیلوبیت ) می توانند پیش از پایان یافتن زمان سرویسشان با خرید بسته های ترافیک اضافه سرعت خود را مجدد به سرعتی که در ابتدا خریداری نموده بودند ارتقا دهند.

نکات مهم:
 1. به تمامی مبالغ فوق ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
 2. هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات) ۱۲۰٫۰۰۰ ریال است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
 3. ترافیک کلیه سرویس های غیرحجمی مدت دار (سه ماهه، شش ماهه و یکساله) یکجا در اختیار کاربر قرار می گیرد.
 4. حجم باقیمانده سرویس های عادی غیرحجمی به دوره ی بعدی منتقل نمی شود.
 5. سرعت سرویس بر روی همان سرعتی که فروخته شده است محدود خواهد شد یعنی سرعت سرویس بیشتر از سرعت اسمی آن باز نیست، برای مثال کاربر با انتخاب سرویس ۸ مگ بصورت واقعی روی سرعت ۸ مگ ( ۹۵% تضمینی ) محدود خواهد شد و سرعتی بالاتر دریافت نخواهد کرد.
 6. در صورت درخواست مشترک، هزینه نصب حضوری ۲۵۰۰۰ تومان می‌باشد.

معرفی خدمات

معرفی دیده بان نت

گروه فن آوری اطلاعات دیده بان نت در سال ۱۳۸۳ با هدف توسعه خدمات فناورانه در شهر کرمان، فعالیت خود را آغاز کرده و در ادامه با کسب مجوز ISP و در سالهای آتی با دریافت مجوز کشوری ServeCo از سازمان تنظیم مقررات رادیویی، فعالیت خود را در این زمینه گسترش داد.

در حال حاضر، ۱۸۰۰۰ مشترک از خدمات اینترنت این شرکت بهره مند می باشند، این گروه همچنین با همکاری شرکت آپ و فراهم نمودن بستر مطلوب در ارائه و پشتیبانی پایانه های فروشگاهی POS خدمات رسانی ۳۷۰۰ پذیرنده در این زمینه، عنوان برترین نماینده کشوری آسان پرداخت را به خود اختصاص داده است.

کسب گواهینامه ISO 9001:2015 مدیریت کیفیت از موسسه DAS انگلستان، گواهینامه شورای عالی انفورماتیک، رتبه نخست شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و کارآفرین برتر سال ۱۳۹۶ از دیگر موفقیت ها و افتخارات گروه فناوری اطلاعات دیده بان نت است که با تکیه بر دانش، تجربه و همت همه سهامداران، مدیران و نیروهای متخصص و مستعد خود سعی در بومی سازی فناوری های جدید و گسترش آنها در سطح کشور نموده است.

در مورد خدمات ما سوالی دارید ؟

منتظر سوالات، نظرات و پیشنهادات شما هستیم…