شش ماهه

۲۴۰,۰۰۰تومان
 • جشنواره
 • ۴ تا ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۵۰۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۵۰۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۹۰,۰۰۰تومان
 • گیگ بارون
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۵۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۵۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۲۱۶,۰۰۰تومان
 • ۱ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۵۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۱۱۴,۰۰۰تومان
 • ۱ مگابیت بر ثانیه
 • ۹۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۷۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۶۰,۰۰۰تومان
 • ۱ مگابیت بر ثانیه
 • ۴۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۳۵ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۲۰,۰۰۰تومان
 • ۱ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۵ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۲۷۰,۰۰۰تومان
 • ۲ مگابیت بر ثانیه
 • ۲۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۷۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۱۴۲,۵۰۰تومان
 • ۲ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۲۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۳۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۷۵,۰۰۰تومان
 • ۲ مگابیت بر ثانیه
 • ۶۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۲۵,۰۰۰تومان
 • ۲ مگابیت بر ثانیه
 • ۲۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۴۳۲,۰۰۰تومان
 • ۴ مگابیت بر ثانیه
 • ۴۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۴۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۲۲۸,۰۰۰تومان
 • ۴ مگابیت بر ثانیه
 • ۲۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۷۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۱۲۰,۰۰۰تومان
 • ۴ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۲۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۳۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۴۰,۰۰۰تومان
 • ۴ مگابیت بر ثانیه
 • ۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۵۱۳,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۶۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۸۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۲۷۰,۷۵۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۹۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۱۴۲,۵۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۵۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۵۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۴۷,۵۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۵۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۵۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۸۶۴,۰۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۹۶۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۸۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۴۵۶,۰۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۴۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۴۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۲۴۰,۰۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۲۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۷۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۸۰,۰۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی

۱۶ مگابیت بر ثانیه

۱۲۵,۰۰۰تومان
 • یک ماهه
 • ۵۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۵۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

۸ مگابیت بر ثانیه

۶۶,۵۰۰تومان
 • یک ماهه
 • ۳۵۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۰۵۰ گیگابایت ترافیک داخلی

۴ مگابیت بر ثانیه

۵۲,۰۰۰تومان
 • یک ماهه
 • ۲۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۶۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

۲ مگابیت بر ثانیه

۳۳,۰۰۰تومان
 • یک ماهه
 • ۳۳ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۹۹ گیگابایت ترافیک داخلی
آستانه مصرف منصفانه: (Fair Usage Policy)

به حداکثر حجم مصرفی تعیین شده داخلی برای هریک از سرعت ها گفته می شود که به نام مقدار ترافیک FUP نیز نام برده می شود.

ضریب FUP (نسبت ترافیک بین المللی به داخلی)

در جهت تکریم مشترکین و افزایش سطح رضایتمندی، شرکت پیشگامان در نظر گرفته تا یک سوم از سطح ترافیک FUP اختصاص یافته به هر سرعت را به حجم ترافیک بین المللی اختصاص دهد.

رسیدن به وضعیت  FUP:

پس از اتمام حجم تبادل FUP تخصیص یافته سرعت سرویس به ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه کاهش می‎یابد.

خروج از وضعیت  FUP:

مشترکین پس از رسیدن به وضعیت FUP یعنی ( اتمام ترافیک و کاهش سرعت تا ۱۲۸ کیلوبیت ) می توانند پیش از پایان یافتن زمان سرویسشان با خرید بسته های ترافیک اضافه سرعت خود را مجدد به سرعتی که در ابتدا خریداری نموده بودند ارتقا دهند.

نکات مهم:
 1. به تمامی مبالغ فوق ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
 2. هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات) ۱۲۰٫۰۰۰ ریال است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
 3. به آستانه مصرف هر یک از سرویس‌ها ۵% ترافیک بیش‌تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است.
 4. حجم باقیمانده سرویس های عادی غیرحجمی به دوره ی بعدی منتقل نمی شود.
 5. سرعت سرویس بر روی همان سرعتی که فروخته شده است محدود خواهد شد یعنی سرعت سرویس بیشتر از سرعت اسمی آن باز نیست، برای مثال کاربر با انتخاب سرویس ۸ مگ بصورت واقعی روی سرعت ۸ مگ ( ۹۵% تضمینی ) محدود خواهد شد و سرعتی بالاتر دریافت نخواهد کرد.
 6. در صورت درخواست مشترک، هزینه نصب حضوری ۲۵۰۰۰ تومان می‌باشد.

معرفی خدمات

معرفی پیشگامان

شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات در راستای توسعه صنعت IT کشور و پیشبرد اهداف اطلاع رسانی به عموم هموطنان گرامی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۲ به صورت جدی و با بهره گیری از نیروهای متخصص آغاز نموده است. این شرکت، در همین راستا موفق به دریافت مجوز PAP و در سال ۱۳۹۴ موفق به دریافت مجوز FCP پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت، گردید.

هم اکنون این شرکت، با گسترش دامنه فعالیت های خود در سراسر کشور، سرویس های خانواده DSL نظیر ADSL2+ / G.SHDSL / VDSL / VDSL2 را در ۳۰ استان و بیش از ۳۰۰ شهر ارائه می نماید. شرکت پیشگامان با تکیه بر توان و دانش فرهیختگان و نخبگان کشور و بهره گیری از به روزترین تجهیزات و فناوری‌ها، پشتیبانی موثر و ۲۴ ساعته از خدمات ارایه شده و سال‌ها تجربه در ارائه خدمات اینترنت پرسرعت، همچنین حوزه خدمات پهنای باند اختصاصی بر پایه بسترهای وایرلس، اینترانت و … به ارائه سرویس های متنوع پرداخته است.

همچنین با توجه به اخذ مجوز FCP نسبت به ارائه خدمات اینترنت مرکزی ویژه برج ها و مجتمع ها، اینترنت پرسرعت بی سیم اشتراکی، پهنای باند اختصاصی، سرویس public WIFI، تلفن ثابت مبتنی بر IP و خدمات اینترنت نسل ۴ ثابت TD-LTE یا اینترنت بی سیم بر روی بستر سیم کارت مشغول به فعالیت می باشد.

در مورد خدمات ما سوالی دارید ؟

منتظر سوالات، نظرات و پیشنهادات شما هستیم…